Şirket Türleri Nelerdir?
Diğer 2 Temmuz 2021 Tuğçe Polat
Yeni bir şirket kurmayı düşünenlerin, merak ettiği durumlardan biri de şirket türleridir. Sizi aydınlatmak için şirket kurmada ihtiyacınız olan bilgileri derledik.
Şirket Türleri Nelerdir?

Yeni bir şirket kurmayı düşünenlerin en merak ettiği durumlardan biri de şirket türleridir. Şirket kurmak için bazı prosedürlere hakim olmak gerek. Şirket kuracaklar için en önemli olan konu ise hangi şirketi kurarsanız ihtiyaçlarınıza cevap verecek nitelikte olacağıdır. Sizi aydınlatmak için şirket kurma sürecinde ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledik.


Şirket Türleri Nelerdir?

Şirketler, Sermaye Şirketleri ve Şahıs Şirketleri olmak üzere iki ana yapıdan oluşur. Sermaye Şirketlerinde sermaye paylara bölünmüştür. Anonim şirketleri, limited şirketleri ve komandit şirketleri içeren şirket türüdür. Şahıs Şirketleri ise kollektif ve komandit şirketlerini içerir.


Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirketlerin, kuruluş sürecinde ihtiyaçları fazla olan bir şirket türüdür. Anonim şirketi kurarken, başlangıç sermayesi olarak minimum 50 bin TL’niz olması gerekir. Anonim şirketlerde, sermayeniz kadar sorumluluk sahibi olursunuz. Örnek verecek olursak, bir anonim şirkete ortak olacağınız zaman, %30 oranında ortaklığınız bulunuyorsa 100 bin TL’lik şirketin 30 bin TL sinden sorumlu olursunuz. Anonim şirketlerde, sermayenin büyümesi için halka arz edilebilir. 

Ticaret ünvanı ile kurulmuş olan anonim şirketlerinde, dışarıdan yönetme ilkesi, işleyiş, mal varlığının korunması ve sona erme gibi ilkeleri ile yönetilir. Anonim şirketi kurarken, şirketin kuruluş amacı belirtilmesi gerekir. 

Anonim şirket kurulduğunda, kurumlar vergisi ödenmelidir. Kurumlar vergisinde ise, vergi mükellefinin vergi ödemekle yükümlü olduğu miktarın %20’si ödenir.  Her ay Katma Değer Vergisi beyannamesi ve Damga Vergisi Beyannamesi ödenmesi gerekir. Kurumlar Vergisi Beyannamesini ise 3 ayda bir ödenmesi şarttır. Şirketlerin vergi takibini yapabilmek için uzman kişilerle çalışmak, süreci daha hızlandırır. 


Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Ticaret unvanını belirledikten sonra Anonim şirket kurabilirsiniz. Ticaret unvanı da şirketin ismi olabilir. Şirket unvanlarında şirketin limited ya da anonim şirket olduğu belirtilmelidir. Sonrasında, şirketin unvanından yetkili olacak kişilerin imzaları ticaret sicilinde yada noterde tasdik edilmelidir. Tasdik süreci ise şirket dışından kişilerin imza atmalarını engellemek için yapılır. Bu işlemlerden sonra, Rekabet Kurumuna şirket sermayesinden onbinde dördünü yatırmalısınız. Şirket ana sözleşmesi ile imza beyannamesini de ticaret sicil memurluğu tarafından tescil ettirilmelidir. Kayıt beyannamenizi ve kuruluş dilekçenizi de ticaret sicil müdürlüğüne bırakmalısınız. En son, işletmenizin bulunduğu bölgedeki sanayi veya ticaret odasına kaydınızı yaptırmalısınız. Yetkilerinizi kullanabilmek için noterden imza sirkülerini tamamladıktan sonra, noterden tasdik ettirilir ve banka hesabı açtırılır. Vergi dairesinin şirketinizi tanıması için vergi dairesinde işlemlerinizi gerçekleştirmelisiniz. Mali mührünüz size teslim edildikten sonra fatura işlemlerine başlayabilirsiniz.


Limited Şirket Nedir?

Limited Şirkette bir  sermaye şirketidir. Anonim Şirket gibi ortak sayısı bir ortak olabilir, fakat 50’den fazla ortak olamaz. Limited Şirket kurulurken sermayesi minimum 10 bin TL olmalıdır. Ortaklar sermayeye ne kadar katkıda bulunursa o kadar sorumluluk sahibi olabilmektedir. Limited şirkette de ortak olacağınız zaman, %30 oranında ortaklığınız bulunuyorsa 100 bin TL’lik şirketin 30 bin TL sinden sorumlu olursunuz. Limited şirketin, Anonim şirketinden ayrıldığı nokta ise sigortacılık ve bankacılık gibi özellikleri olmamasıdır. 


Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited Şirketi ve Anonim şirketlerin kuruluş süreçleri birbirine benzer. Ticaret unvanı belirlendiğinde imza beyannamesinin noterde onaylatılması gerekir. Rekabet Kurumuna sermayenin onbinde dördü yatırılır. Sonrasında, şirketin bulunduğu konumda ticaret sicil müdürlüğüne gidilerek, şirket ana sözleşmesi, kayıt beyannamesi, taahhütname, kuruluş dilekçesi, ikametgah beyannamesini onaylanmalıdır. Bu işlemler gerçekleştikten sonra, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde şirketin kuruluşuna ilişkin ilan gerçekleştirilir. Ticaret veya sanayi odasına şirketinizin kaydını yaptırabilirsiniz.


Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketi, kollektif şahıs şirketi ve komandit şahıs şirketi olmak üzere iki tür şahıs şirketi bulunur. Şahıs şirketinde, ortaklar sınırsız bir şekilde sorumluluk sahibi olur. Örnek vermek gerekirse, şirketin borcu 50 bin TL ise, bu borçtan her ortak 50 bin TL olarak sorumludur. Limited ve Anonim şirketlerdeki gibi şirkete ne kadar katkıda bulunduğunuz bakılmaz, borcunun hepsinden sorumluluk sahibi olunur. Bazı Şahıs şirketlerinde ise ortaklardan biri sınırsız sorumluluk sahibi iken, diğer ortak ise sadece sermaye katkısından sorumludur. Şirket yönetiminde ise sınırsız sorumluluk sahibi olan ortak söz sahibi olur.


Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurabilmek için ikametgah, imza beyannamesi, vesikalık fotoğrafı, noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ve kira kontratı olması gerekir. Mülk sahibi olanlar için ise, mülk sahibi olduğunu belirten bir belgenin gösterilmesi uygundur. Bu belgeleri sunarken elinizde ikişer örnek olması gerekir. İşlemleri mali müşavirin takip etmesi ve noterde işlem vekaletnamesinin hazırlanmış olması süreci kolaylaştırır. 

Şirket tipleri hakkında hakkında Endless Office’ten detaylı bilgi almak bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Beytem Plaza' da lansmana özel %50 indirim.
Şişli'nin en prestijli binası Beytem Plaza'da ulaşım derdine son vermek ister misin? Hazır Ofisler'de lansmana özel ilk ay %50 indirim fırsatını kaçırma!