Şahıs Şirketi Kurmak Ne Sağlar?
Diğer 31 Ocak 2021 Tuğçe Polat
Şahıs şirketi, küçük ve orta işletmelere hitap eden, maliyeti düşük ve kurulumu hızlı olan şahıs şirketi kurma süreci işletmeleri uzun vadede karlı hale getirmekte.
Şahıs Şirketi Kurmak Ne Sağlar?

 

Şahıs şirketi nasıl kurulur, faydaları nelerdir gibi sorular iş kuracak girişimcilerin oldukça ilgisini çeken konulardan biri haline gelmektedir. Küçük ve orta işletmelere hitap eden, maliyeti düşük ve kurulumu hızlı olan şahıs şirketi kurma süreci işletmeleri uzun vadede karlı hale getirir. Şahıs şirketi kurmak için tek yapmanız gereken  muhasebeci ya da mali müşavir desteği almanız gerekir. Gerekli belgeleri ve evraklı mali müşavirinize teslim ederseniz şirket kurma aşamaları başlamış olur. İsterseniz belgeleri kendiniz de toplayıp Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne gidebilirsiniz.


Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketlerinde, ortaklar arasındaki sorumluluklarının sınırsız olduğu ve tüzel kişiliğe sahip şirketlere şahıs şirketlere denir. Belli sayıdaki kişilerin ortak çıkarlar ile kurdukları ve ortakların aldıkları sorumlulukların kişisel olarak kabul edildiği şirketlerdir. Şahıs şirketleri tek kişi veya az sayıda ortak ile kurulan ve ortaklığın başkasına zor devredilebildiği şirket türüdür.

Şahıs şirketindeki bir ortak, kendi ortaklık payını satmak ya da devretmek isterse, tüm ortakların buna onay vermeleri gerekmektedir. Eğer ortaklık payını devretmek isteyen ortağa onay verilmezse kişi kendi payını satamaz ya da devredemez. Şahıs şirketinde ortaklar gerçek kişilerdir ve şirkete ait borçlardan tüm mal varlıklarıyla sorumludurlar. Türk Ticaret Kanununda yer alan bilgiye göre şahıs şirketleri üç tiptir; adi şirketler, kollektif şirketler ve komandit şirketler.


Şahıs Şirketinin Tüzel Kişiliği Var mıdır?

Şahıs şirketlerinin tüzel kişiliği olabilir. Kişi öncelikle burada hangi tür şahıs şirketi olduğuna bakılması gerekmektedir. Eğer şirket türü komandit olarak geçiyor ise ortaklardan biri tüzel kişiliğe sahip olabilir. Eğer şirket türü adi şirket olarak geçiyor ise sahibinden bağımsız olamaz. Yani, şahıs şirketi gerçek bir kişi ile kurulması gerekmektedir.


Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurmak için aşağıda geçen maddeleri takip edebilirsiniz:

İmza tescil beyannamesi, imza sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh bilgileri alınır.

 • Şirket tescili yapılır.
 • Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılır.
 • Defterler alınıp tasdik ettirilir.
 • Yoklama tutanağı düzenlenir.
 • Vergi hesap numarası alınır.
 • Yazar kasa levhası ve vergi levhası alınır.
 • Fatura irsaliye ve gider pusulası belgeleri basılır.
 • Sicil gazetesi ilanı yapılır.
 • İlgili odaya kayıt yaptırılır.
 • İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınır, hafta tatili ruhsatı, hafta sonu ve bayramlarda çalışacaklar için yıllık olarak alınır.
 • SGK işlemleri yapılır.
 • Bağ-Kur işlemleri yapılır.

Bireysel olarak kuracağınız şirketlere şahıs şirketi denir. Diğer bir deyişle; limited veya anonim şirketi olarak da anılır. Bu şirketler daha küçük yapıda olan bireysel kurulan şirketlerdir. Küçük veya orta ölçekli firmalara faaliyet gösterir. Şahıs şirketinizi kurduğunuzda, alım ve satım sürecinizi başlattınız ve gelir gideriniz oluştu. Bu noktada, işletmenizi iyi yönetebilmek için gelir-gider takibi ile alacak-borç takibini etkin bir şekilde gerçekleştirmek gerekir.


Şahıs şirketi kurma aşamasında gerekli belgeleri hazırlayıp ilgili kurumlara iletmeniz gerekir. Bu belgeleri siz de hazırlayabilirsiniz mali müşaviriniz de. Belgelerin eksiksiz olması durumunda 2 gün içerisinde şirket açma sürecinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında ise vergi dairesinin yoklama sürecinden de geçmelisiniz.

Takiben vergi levhanızı ve yazar kasa levhanızı da edinebilirsiniz. Vergi levhanızı edinmenizin ardından fatura irsaliye, gider pusulası belgelerini edinebilir, e-imza ve e-fatura başvurularını yapabilirsiniz. Diğer bir adımda ise sicil gazeteye ilan verip ticaret odasına kayıt olmalısınız. Sonrasında ise SGK ve Bağ-Kur başvuruları yapılır.

 

sahis-sirketi

Şahıs Şirketi Kurmak için Gerekli Belgeler 


Şahıs firması kurmak için bazı evraklar gereklidir. Bu gerekli belgeler ve şahıs şirketi maliyeti en çok merak edilen konulardan biridir. Bireysel firma açma süreci sermaye şirketlerine göre daha hızlıdır. Şahıs şirketi kurmak için ise 2 güne yakın bir süreç gerekir. Gerekli evrakları sizler için paylaşıyoruz.

 • Nüfus cüzdan sureti
 • Vesikalık fotoğraf
 • İmza beyannamesi
 • Mali Müşavir vekaleti
 • Tapu fotokopisi ya da kira kontratı
 • İkametgah
 • Araç alış senedi ve ruhsat (varsa)
 • Şahıs şirketi kurmak için işyeri adresinizi belirlemiş olmanız gerekir. Belirteceğiniz adres; dükkan, ofis, sanal ofis veya home ofis olabilir. İş yerinizin olduğu konumu gösteren veya tapunuz ile birlikte mali müşavir danışmanlığı desteği almanız gerekir. Şahıs şirketi kuracak kişi ile mali müşavir sözleşme düzenler ve evraklar organize edilir.


Şahıs Şirketi 2021 Maliyetleri 


Şahıs şirketi nasıl kurulur sorusunda sonra en merak edilen sorulardan biri de şahıs şirketi kurmanın maliyetlerinin ne olacağıdır. Şahıs şirketi kurmanın maliyetleri düşüktür. Tabi, şahıs şirketi kurma yıllara ve şartlara göre değişkenlik gösterse de maliyeti 500 ile 1000 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Sizin için şirket kurma belgelerini ve masraflarını sıraladık;

 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • İşyeri kira sözleşmesi
 • İkametgâh belgesi
 • Vergi dairesi sözleşme damga vergisi
 • Noterden muhasebeci vekaleti 148 TL
 • Şirket kuruluş servis bedeli 250 TL
 • Noterden şahıs imza beyannamesi 100 TL
 • Toplam şahıs şirketi kurma maliyet: 550 TL
 • Şahıs şirketi kurulduktan sonra ticari faaliyete başlamak için ise tek seferlik giderler ise şu şekilde sıralanabilir;
 • Yazar kasa: 700-900 TL
 • Kira sözleşmesine ait damga vergisi 25-30 TL
 • Fatura, irsaliye, makbuz basımı 100 TL
 • Kaşe 10 TL
 • Meslek odasına kayıt: 450-650 TL (gerekli ise)
 • Toplam maliyet: 1285-1690 TL


Şahıs Şirketi Hangi Vergileri Öder?

Şahıs şirketleri tüzel kişiliğe sahip olduğundan vergi dairesinde mükellef niteliği taşırlar. Bundan kaynaklı, kanunda belirlenen zamanlarda beyannameler ile vergi ödemek durumundadırlar.

Şahıs şirketlerinin ödediği vergiler;

Damga Vergisi: Damga Vergisi Kanunu’na ekli  1 ve 2 sayılı listede bahsi geçen kâğıtlar üzerinden elde edilen vergiye verilen isimdir. 

Stopaj Vergisi: Şahıs işletmeleri vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları işlemler için muhtasar beyanname verirler. İşverenler farklı konular üzerinden farklı oranlarda kesintileri aylık ya da üç aylık dönemler ile beyan edip ödemekle yükümlüdürler. Bu kesintiler;

İşverenlerin çalışanlara ödedikleri ücretler üzerinden en az %15 oranında olacak şekilde kestikleri gelir vergisi,

Kira ödemelerinden yapacakları %20 oranında gelir vergisi kesintisi,

Avukatlık, muhasebe gibi serbest meslek hizmeti verenler için ödedikleri ücretler üzerinden %20 oranında yapılan kesintilerdir.

Katma Değer Vergisi: Şahıs şirketleri aylık periyotlar üzerinden Katma Değer Vergisi Beyannamesi vermekle yükümlüdür. KDV dolaylı bir vergi türü olduğundan dönem içinde yapılan faaliyetler üzerinden gerekli hesaplar yapılarak faturada belirtilir. KDV, mal veya hizmetin türüne göre oransal farklılıklar gösterebilir. Kanun, KDV oranlarını üç çeşit olarak belirlemiştir. Bunlar, %1, %8 ve %18’dir. Bu oranlar mal ya da hizmetin alış ve satışları üzerinden kesilerek belirlenir.

Geçici Vergi: Şahıs firmalarının ilgili dönemde elde ettikleri kâr – zarar durumları üçer aylık dönemlerde ve Geçici Vergi Beyannamesi ile bildirilir. Kâr beyan edilmişse ödenen vergiler Yıllık Gelir ya da Kurumlar Vergisi’nden indirilir. Geçici vergi, şahıs şirketlerinin mutlaka ödemediği vergi türlerinden biridir.

Gelir vergisi mükellefleri geçici vergiyi %15 oranında ödemekle yükümlüyken kurumlar vergisi mükellefleri %20 oranında geçici vergi öderler.

Gelir Vergisi: Şahıs şirketleri gelir vergisi mükellefidirler ve her yıl mart ayına kadar önceki seneye ait mali kâr – zararını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile öderler. Gelir vergisi artan oranlı dilime göre gerçekleştiğinden %15 ile %35 aralığında farklılık gösterir.

 

 

Şahıs Firması Gelir Vergisi Dilimleri

Şahıs şirketlerinde elde edilen gelirler ile vergiler hesaplanır. Şirketin gelirine göre minimum vergi dilimi yüzde 15, maksimum yüzde 40 olarak hesaplanır. 

Şirketlerde 22.000 TL’ye kadar: yüzde 15 vergi dilimi üzerinden hesaplanırken, 

49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası: yüzde 20

120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası: yüzde 27

600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası: yüzde 35

600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000TL’si için 191.070 TL) fazlası: yüzde 40 üzerinden hesaplanmaktadır.


Şahıs Şirketi Giderleri Nelerdir?

Şahıs şirketi kuran kimseler adına vergi beyannamesi verilmektedir. Vergi mükelleflerinin ise yıllık gelir kalemlerini sizin için sıraladık;

 • 3 ayda bir muhtasar beyannamesi (58,80 TL damga vergisi ödenir.)
 • 3 ayda bir muhtasar beyannamesi (58,80 TL damga vergisi ödenir.)
 • 3 ayda bir gelir geçici beyannamesi (91,70 TL damga ödenir.)
 • Her ay KDV beyannamesi (58,80 TL damga vergisi ödenir.)
 • Yıllık gelir vergisi beyannamesi (122 TL damga vergisi ödenir.) 

Şahıs Şirketi Açmanın Avantajları Nelerdir?

Şahıs şirketi kurmanın avantajını sizler için sıraladık;

 • Düşük muhasebeci ücreti
 • Defter tasdik ücretlerinin düşük maliyetli olması
 • Yetki ve sorumluluklarının tek kişide toplanması
 • 2 iş günü içerisinde faaliyet göstermesi
 • Kurulması kolay olan şahıs şirketlerinin bir günde de kapatılma olanağının olması
 • Gelire göre kademeli vergilendirmelerin yapılması
 • Maliyetin diğer şirketlere göre düşük olması

Şahıs şirketinin dezavantajı ise gelir yükseldikçe kademeli vergi oranlarının artacak olmasıdır. Bu oranlar ise gelirinize göre yüzde 20 ile yüzde 40 arasında olmaktadır.

Diğer şirketlere kıyasla kurulum aşamasında evrakların organize edilmesi ve süreci daha azdır. Çok daha hızlı bir şekilde faaliyete geçilebilmektedir. Tüm süreç ve yetkiler şirket kurucusu olacak kimse tarafından gerçekleştiğinden daha hızlı ilerlemektedir.

Düşük mali müşavir veya muhasebecinin olması, defter ücretlerinin düşük olmasını ve vergilerin kademeli olması girişimciler tarafından tercih edilmektedir.
 

Şahıs Şirketi Açmanın Dezavantajları Nelerdir?

Şahıs şirketi olmayan şirketlerde vergi oranı %20’dir fakat şahıs şirketlerinde vergiler gelir arttıkça artar. Şahıs şirketinde, kazancın arttığında vergi oranı %40’lara kadar çıkmaktadır. Kademeli vergi, düşük gelirde avantaj olurken gelir arttıkça o avantaj dezavantaj haline gelmektedir.

 

Diğer şirketlerinin gelirleri yüksek olduğundan bankalar tarafından daha itibarlıdır ve şahıs şirketlerine göre daha güçlüdür. Örnek verecek olursak limited şirketten kredi veya POS başvurusu yapıldığında, bu başvurunun onaylanma süreci daha hızlı olmaktadır.

Şahıs Şirketi için Sanal Ofis Kulllanılabilir mi? 


Şirket kurulumu için tebligat adresi göstermeniz gerekir. Şirketinizin adresini isterseniz sanal ofis olarak göstermeniz mümkün. Sonuçta, sanal bile olsa fiziki bir ofis bulunur. Şahıs şirketi kurduğunuzda sanal ofis için kullanım şansınız vardır.


Endless Office Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Endless Office, İstanbul’da 3, İzmir, Ankara ve Londra’da 1’er konumuyla şehrin gözde noktalarında ofis ihtiyaçları olan kişilere pratik ofis çözümlerinin yanı sıra hazır ofis, sanal ofis, sabit masaCoworkingtoplantı odası hizmetleri veren ofis çözümleri sunuyor.

Endless Office hazır ofis çözümleriyle en kolay yoldan işyeri açın, ofis masraflarından, stopaj ve vergilerden kurtularak işinize odaklanın! Detaylı bilgi için bize ulaşın.

Beytem Plaza' da lansmana özel %50 indirim.
Şişli'nin en prestijli binası Beytem Plaza'da ulaşım derdine son vermek ister misin? Hazır Ofisler'de lansmana özel ilk ay %50 indirim fırsatını kaçırma!