İşyeri Açmak İçin Gerekli Belgeler Nedir?
Diğer 5 Ocak 2021 Tuğçe Polat
Yeni bir işyeri kurma planı olan girişimcilerden Belediye, Vergi dairesi, Ticaret ve Esnaf odaları ile SGK ve BAĞ-KUR gibi resmi kurumlar tarafından bazı gerekli belgeler istenmektedir. Bu evrakların listesini blog yazımızda bulabilirsiniz.
İşyeri Açmak İçin Gerekli Belgeler Nedir?

İşyeri açmak için hazırlanması gereken belgeler bulunmaktadır. Gerekli belgelerin hazırlanması, doğru yerlere iletilmesi ve işyerinin doğru konumda açılması oldukça önemlidir. Açılacak işletmelerin faaliyet alanlarına göre hazırlanması gereken evraklar bulunur.

Hazırlamış olduğumuz bu blog yazısında işyeri açmak için olması gereken belgeleri sizlere açıkladık. 
 

İşyeri Açmak İçin Gerekli Belgeler Nedir?

Ortaöğretim mezunları, dört yıllık teknik lise mezunları, mesleki ustalık belgesine sahip olan ve sorumluluklarını taşıyan herkese işyeri açma belgesi verilmektedir. Teknik liselerden mezun olanlar, teknik öğrenim görenler ve önlisans eğitimi alanlar eğitim gördükleri meslekte 1 yıl çalıştıktan sonra belge alabilirler. Bu şartlara uyan her vatandaş Ticaret Odalarına başvurarak işyeri açma belgesine sahip olma şansına sahip olurlar. Ayrıca bu şartları taşıyan kimseler, sınava girmeden evrak sahibi olabileceklerdir. Başvuruda istenilen genel belgeler ise;

 • 4 Adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Sağlık ve fiziki durumun yeterli olduğunu gösteren doktor raporu
 • Okul diplomalarının fotokopisi ve aslı
 • Dilekçe ile başvuru yapabilirler.

Siz de yeni bir işyeri kurma planı olan girişimcilerden iseniz, Belediye, Vergi dairesi, Ticaret ve Esnaf odaları ile SGK ve BAĞ-KUR gibi resmi kurumlar tarafından bazı gerekli belgeler istenmektedir. Bu evraklar 2021 yılında yeniden düzenlenen Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticari faaliyet içerisindeki tüm işyerleri için istenilmektedir. Ancak işyerinin sektörler arasındaki konumuna göre bu belgeler değişiklik gösterebilmektedir. Tam olarak yasal mevzuatlar çerçevesinde bir işletme kurmak için gerekli bu belgeler nelerdir?

Vergi Dairesi Tarafından İstenilen Belgeler:

 • İşe başlayış bildirim formu
 • Gerçek Usulde işe başlama formu
 • (İmzaların işyerini açacak kişi tarafından imza atılması gerekmekte),
 • Noter onaylı imza sirküleri,
 • Onaylı nüfus cüzdanı sureti,
 • Fotokopisi ”Aslının Aynısıdır” şeklinde tasdiklenmiş nüfus cüzdanı
 • Muhtarlıktan ikametgah onayı,
 • İşyeri kira kontratı veya kendinize ait ise tapunun fotokopisi.

Bu belgelerin tamamlanmasıyla birlikte memur verilen bilgileri denetleyecek ve onay vermesinin ardından Vergi Levhası alınacak ve fatura ile irsaliye bastırılacaktır.

İş yeri açmak isteyen girişimciler maliye ile sorun yaşamamak için vergi dairesine bildirim yapmaları gerekir. Vergi dairesine bildirim yapılmadan önce iş yeri açacak kimsenin dükkanı açması şarttır. Bunun nedeni ise evraklarda dükkan kirası ve adres bildiriminin yer alması gerekir. Evraklar ise işletmenin türüne göre 3 e ayrılmaktadır.  

 • Gelir Vergisi Mükelleflerinin Hazırlaması Gereken Belgeler
 • Basit Usul ile İş Yeri Açacak Kişilerin Hazırlaması Gereken Belgeler
 • Ticari Plaka Taksi, Servis Kamyon Sahiplerinin Vergi Dairesine Vermesi Gereken Evraklar


Gelir Vergisi Mükelleflerinin Hazırlaması Gereken Belgeler

 • Muhasebeci tarafından hazırlanmış olan iş yeri açma bildirim formu
 • Noter tarafından onaylanan kaşelenmiş imza örnekleri
 • T.C Nüfus cüzdanının fotokopisi örneği (mutlaka aslının onaylı olması gerekir)
 • İkametgah edilen bölgenin adres bildirimi için bağlı olunan muhtarlıktan onaylı yer bildirimi
 • Dükkan bilgileri (kira kontratı ve tapu belgesi)

belgelerin kontrolleri tamamlandıktan sonra herhangi bir iç tüzüğe aykırı bi durum olursa bağlı olunan vergi numarası üzerinden vergi levhası düzenlenmektedir.

Basit Usul ile İş Yeri Açacak Kişilerin Hazırlaması Gereken Belgeler


Vergi dairesine bildirim yapılabilecek diğer tür ise basit usul ile iş yeri açmadır. Basit usul esnaf olmak için bizzat kendiniz tarafından işletme de durmanız gerekir. İkinci şart ise işletmenin kira bedelinin düşük gösterilmesidir. Bazen büyük şehirlerde 6.000 TL kadar olurken küçük şehirler için 3.000 TL kadar gösterilmektedir. Diğer bir şart ise işletmede yıllık ciro miktarıdır. Ciro miktarı senelik 120.000 liraya kadar çıkar. Basit usul esnaflara örnek ise kuaförler, bakkallar ve manavlar gibi küçük işletmecilerdir. Basit usul ile ile işletme kurmayı düşünüyorsanız aşağıdaki evrakları hazırlamanız gerekir.

 • Noter tarafından onaylatılmış imza sirküleri
 • Vergi dairesine işletme kurulduktan sonra işe başlama bildirgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İl nüfus dairesinden veya muhtardan alınmış olan ikametgah belgesi

Ticari Plaka Taksi, Servis Kamyon Sahiplerinin Vergi Dairesine Vermesi Gereken Evraklar

Durağa bağlı olmadan ticari araç kullanacaksanız bile vergi dairesine bunun bildirimini yapmanız gerekir. Sizden istenilen belgeler ise şunlardır;

 • Onaylanmış nüfus cüzdan fotokopisi
 • İşyeri açılış bildirim belgesi
 • Muhtar yada nüfus dairesinden alınmış ikametgah belgesi
 • Kullanılacak taşıta için faturaBelediye Tarafından İstenilen Belgeler:

 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Adet vesikalık fotoğraf
 • Yarım kapaklı telli dosya
 • Ticaret sicil kaydı fotokopisi
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Belediye Başkanlığı’na yazılmış dilekçe ve örneği

Belediyeler işyeri açma ve çalışma ruhsatı için kurulacak olan işletmenin cinsine göre evraklarını belirler. Açılacak olan işyeri durumuna göre belediyeler tarafından 3 bölümden oluşur. 


Gayri sıhhi müesseseler:
Çevreye ve insanı rahatsız edecek müesseselerdir. ör: yakıcı madde içeren Lpg dolum tesisleri, maden ocakları, alçı fabrikaları.


Gerekli Belgeler:

 • 2 adet vergi levhasının fotokopisi 
 • İşletme kira kontratı
 • Dükkanın tapu fotokopisi
 • Dükkanın yer aldığı binanın imar durumu
 • Yangın söndürme tüplerinin dolum faturası
 • T.C. nüfus cüzdanı fotokipisi
 • Portföy muayene kartı
 • Esnaf odasından oda kayıt belgesi
 • İşletme sahibine ait ustalık belgesi
 • Kurulacak işletme şirket ise imza sirküleri ve faaliyet belgesi


Umuma açık müesseseler:
Toplu olarak eğlence merkezleri; sinema, cafe, otel, içkili lokantalar gibi.

 • 2 adet vergi levhasının fotokopisi 
 • İşletme kira kontratı
 • Dükkanın tapu fotokopisi
 • Dükkanın yer aldığı binanın imar durumu
 • Yangın söndürme tüplerinin dolum faturası
 • T.C. nüfus cüzdanı fotokipisi
 • Portföy muayene kartı
 • Esnaf odasından oda kayıt belgesi
 • İşletme sahibine ait ustalık belgesi
 • Yapı sağlamlığı
 • İşletme bina içinde ise bina sakinlerinin imzaları
 • Sabıka kaydı


Sıhhi müesseseler:
Market, bakkal, kasap, şarküteri, büfe, lokanta, pastane, kuaför, taksi durağı gibi yerler içindir.

 • 2 adet vergi levhasının fotokopisi 
 • İşletme kira kontratı
 • Dükkanın tapu fotokopisi
 • Dükkanın yer aldığı binanın imar durumu
 • Yangın söndürme tüplerinin dolum faturası
 • T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Portföy muayene kartı
 • Esnaf odasından oda kayıt belgesi
 • İşletme sahibine ait ustalık belgesi
 • Kurulacak işletme şirket ise imza sirküleri ve faaliyet belgesi
 • Binanın imar durumu


Ticaret Odalarına Kayıt İçin Gerekli Evraklar; 

 • Nüfus kağıdı örneği (Noter ve Muhtar)
 • İkametgah İlmi Haberi
 • İki adet imza beyannamesi
 • Kira kontratı veya tapu fotokopisi
 • Tutulan ticari defterin noter tasdikli fotokopisi
 • Ticaret odasından verilen Matbu dilekçe
 • Taahhütname


Açacağınız iş yerinin bildirimini en geç on beş gün içerisinde Ticaret odasına bildirmeniz gerekir. Basit usul ile ticari faaliyet göstermiyorsanız yıllık ve aylık gelir giderinize göre belirlenen vergi usulüne göre ticaret ve esnaf kefalet odasına kayıt olmanız gerekir. Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Verilecek Belgeler


Cirosuna göre esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olacaklar için verilmesi gereken evraklar ve belgeler şunlardır:

 • Vergi levha fotokopisi
 • T.C. Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Ustalık belgesi
 • Harç bedeli ve sicil ilan dekontları

 

İşyeri Açmak için Başvuru

İşyeri değişimi veya yeni bir işletme açmak için bazı yasal mevzuatlarının yerine getirilmesi gerekir. Bu mevzuatlarla birlikte gerekli belgelerin ilgili kurumlara iletilmesi ve işlemlerin tamamlanması oldukça önemlidir. İş yeri açmak için gerekli belgeler vergi dairesi, belediye, ticaret ve esnaf odalarına iletilerek başvuru yapılır.

İşyeri açmak isteyen kişinin dahil olduğu vergi dilimine göre belgeler hazırlanmaktadır. Basit usulde belge hazırlayan kişilerin prosedürleri daha hızlı ve kolaydır. Gerçek usul vergisine tabi olan kimselerin belgeleri ve prosedürleri daha uzun ve kapsamlıdır. İşyeri açmadan önce hangi vergi dilimine dahil olacağınızı bilmenizde fayda var. Bu evraklar 2021 yılında yeniden düzenlenen Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticari faaliyet içerisindeki tüm işyerleri için istenilmektedir. Ancak işyerinin sektörler arasındaki konumuna göre bu belgeler değişiklik gösterebilmektedir.

İşyeri açmak için hazırlayacağınız belgelerin doğru yerlere iletilmesi ve işyerinin doğru konumda açılması önemlidir. Açılacak işletmelerin faaliyet alanlarına göre hazırlanması gereken evraklar mevcuttur. 

Bir işyeri açarken şahıslar, işletme ve personel, müdür ve ortaklar için istenilen belgeler bulunur. Tüm bu belgelerin yanında işyeri açmak isteyen bireyler e- Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden işyeri açma ruhsatı çıkarmak durumundalar.


Şahıs

 • İtfaiye Raporu (Büfelerde Bu Şart Aranmaz) 
 • Başvuru Beyan Formu 
 • Vergi Levhası Fotokopisi 
 • İlgili Oda Kaydı ve Esnaf ve Sanatkarlar 
 • Sicil Kaydı Fotokopisi 
 • Kira Sözleşmesi Fotokopisi 
 • Etüd Projeler Dairesi Bşk. Onaylı Mimari Proje 
 • Kapaklı Dosya


Şirket

 • İtfaiye Raporu (Büfelerde Bu Şart Aranmaz) 
 • Başvuru Beyan Formu 
 • Vergi Levhası Fotokopisi 
 • İlgili Oda Kaydı ve Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Kaydı Fotokopisi 
 • Kira Sözleşmesi Fotokopisi 
 • Etüd Projeler Dairesi Bşk. Onaylı Mimari Proje 
 • Kapaklı Dosya 
 • Başvuru Yapacak Personel İçin Vekaletname 
 • Şirket Yetkilisi İmza Sirküsü

Bir İşyeri Açmak ve Çalışma Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Bir işyeri açarken şahıslar, işletme ve personel, müdür ve ortaklar için istenilen belgeleri sizler için listeledik. Tüm bu belgelerin yanında işyeri açmak isteyen bireyler e- Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden işyeri açma ruhsatı çıkarmak durumundalar.


Şirket İçin:

 • Açılan işyeri şube ise şube gazetesi
 • Vergi levhasının fotokopisi
 • İşyerinin tapu fotokopisi
 • İşyerine ait yapının kullanma izni ve fotokopisi
 • Şirket ana sözleşmesi ve Ticaret sicil bilgileri
 • Belediye tahsilat biriminden borcu olmadığına dair kurumsal yazı
 • Kira sözleşmesi veya tapu belgesi


Şahıslar İçin:

 • Ticaret sicil kaydı
 • Kira sözleşmesi veya tapu belgesi
 • İşyeri sahibi ve en az 1 tane olmak üzere yanında çalışan personel için ustalık belgesi
 • İşyerinin tapu fotokopisi
 • İşyerine ait yapı kullanma izni ve fotokopisi
 • İş yeri şube ise şube gazetesinin sureti
 • Yapı kullanım izni
 • Vergi levhası belgesi
 • Belediyelerden borcu yoktur belgeli yazı
 • Doldurulmuş başvuru formu
 • İçkili yer ise mesafe krokisi (Belediyeden temin edilir)
 • Yangın söndürme cihazı fatura fotokopisi
 • Şirket Ortakları İçin:
 • Nüfus Kayıt örneği
 • Adli Sicil kaydı


İşletmeci İçin:

 • Nüfus kayıt örneği
 • Vesikalık 2 adet fotoğraf
 • Sağlık raporu
 • Adli sicil kaydı


Çalışan Personeller İçin:

 • Sabıka kaydı
 • Nüfus kayıt örneği 
 • Ustalık belgesi
 • Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporu


Müdür veya Müdürler İçin:

 • Adli sicil kaydı 
 • Vesikalık 2 adet resim
 • Nüfus kayıt örneği 


Endless Office ile İşyeri Kurmanın En Kolay Yolu
 

Endless Office hazır ofis çözümleriyle en kolay yoldan işyeri açın, ofis masraflarından, stopaj ve vergilerden kurtularak işinize odaklanın! Detaylı bilgi için bize ulaşın.

Beytem Plaza' da lansmana özel %50 indirim.
Şişli'nin en prestijli binası Beytem Plaza'da ulaşım derdine son vermek ister misin? Hazır Ofisler'de lansmana özel ilk ay %50 indirim fırsatını kaçırma!