Adi Ortaklık Nedir?
Endless Office Kullanım Alanları 23 Ekim 2023 Endless Office
Adi ortaklık, iki veya daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca ulaşmak için birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir. Adi ortaklık, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen ortaklık türlerinden biridir.
Adi Ortaklık Nedir?

Adi ortaklık, iki veya daha fazla kişinin, ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirdikleri bir sözleşmedir. Adi ortaklık, Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan ortaklık türlerinden biridir ve diğer ortaklık türlerinden farklı olarak tüzel kişiliği yoktur.

Adi Ortaklık Nasıl Kurulur?

Adi ortaklık, herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Ortaklarca sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Ancak, ortaklık sözleşmesinin yazılı olarak yapılması tavsiye edilir.

Adi ortaklık sözleşmesinde, ortakların isimleri, ortaklık amacı, ortaklığın süresi, ortakların koydukları sermayeler, ortaklığın kazanç ve zararlarının nasıl paylaşılacağı gibi hususlar belirtilmelidir.

Adi Ortaklık Unsurları

Adi ortaklığın unsurları şunlardır:

 • En az iki kişi: Adi ortaklık, en az iki kişi tarafından kurulabilir.
 • Ortak bir amaç: Adi ortaklık, ortakların ortak bir amaca ulaşmak için kurulmalıdır.
 • Emek ve mal: Adi ortaklık, ortakların emeklerini ve mallarını birleştirmesiyle kurulur.
 • Ortaklığın tüzel kişiliğinin olmaması: Adi ortaklık, tüzel kişiliği olmayan bir ortaklık türüdür.

Adi Ortaklık Avantajları

Adi ortaklığın avantajları şunlardır:

 • Kuruluş kolaylığı: Adi ortaklık, herhangi bir şekil şartına tabi olmadığı için kolayca kurulabilir.
 • Tescil zorunluluğunun olmaması: Adi ortaklık, tescil zorunluluğuna tabi olmadığı için düşük maliyetlidir.
 • Esneklik: Adi ortaklık, ortakların istek ve ihtiyaçlarına göre kolayca değiştirilebilir.

Adi Ortaklık Dezavantajları

Adi ortaklığın dezavantajları şunlardır:

 • Tüzel kişiliğin olmaması: Adi ortaklığın tüzel kişiliği olmadığı için ortaklar, ortaklık borçlarından şahsen ve müteselsilen sorumludur.
 • Sınırlı ortaklık süresi: Adi ortaklığın süresi, ortaklar tarafından belirlenir. Ancak, ortaklık süresi 50 yılı geçemez.
 • Sona erme riski: Adi ortaklık, ortakların ortaklığa olan ilgilerinin azalması, ortaklardan birinin ölümü veya ortaklık sözleşmesinin feshi gibi nedenlerle sona erebilir.

Adi Ortaklık Ne Zaman Tercih Edilir?

Adi ortaklık, aşağıdaki durumlarda tercih edilebilir:

 • Küçük ölçekli işletmeler için: Adi ortaklık, küçük ölçekli işletmeler için uygun bir ortaklık türüdür.
 • Kısa vadeli projeler için: Adi ortaklık, kısa vadeli projeler için uygun bir ortaklık türüdür.
 • Esnek bir ortaklık yapısına ihtiyaç duyulduğunda: Adi ortaklık, ortakların istek ve ihtiyaçlarına göre kolayca değiştirilebileceği için esnek bir ortaklık yapısına ihtiyaç duyulduğunda tercih edilebilir.

Adi Ortaklık Ne Zaman Sona Erer?

Adi ortaklık, aşağıdaki durumlarda sona erer:

 • Ortaklığın amacının gerçekleşmesi: Adi ortaklık, ortaklığın amacının gerçekleşmesi durumunda sona erer.
 • Ortaklardan birinin ölümü: Adi ortaklık, ortaklardan birinin ölümü durumunda sona erer.
 • Ortaklığın süresinin dolması: Adi ortaklığın süresi, ortaklar tarafından belirlenir. Ancak, ortaklık süresi 50 yılı geçemez.
 • Ortakların anlaşması: Adi ortaklık, ortakların anlaşması ile sona erebilir.

Endless Office Sanal Ofis Hizmeti

Endless Office, İstanbul, İzmir, Ankara ve Londra'da bulunan ofis çözümleri sunan bir şirkettir. Endless Office, hazır ofis, sanal ofis, sabit masa, Coworking ve toplantı odası hizmetleri sunmaktadır.

Adi ortaklık hakkında daha fazla bilgi almak veya adi ortaklık kurmak için Endless Office ile iletişime geçebilirsiniz.

Beytem Plaza' da lansmana özel %50 indirim.
Şişli'nin en prestijli binası Beytem Plaza'da ulaşım derdine son vermek ister misin? Hazır Ofisler'de lansmana özel ilk ay %50 indirim fırsatını kaçırma!